注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

我们一起长大

青岛宁夏路小学 2009级2班

 
 
 

日志

 
 

1——4单元看拼音写词语复习资料  

2010-11-02 08:35:22|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 

jiāo wài        zhuī zhú      zhānɡ wànɡ     lǎo  shī

             

kāi  xīn      nónɡ tián       qiū fēnɡ       liánɡ kuɑi

             

běi jīnɡ     shēn qǐnɡ      ɡuǎnɡ chǎnɡ     ɡāo  jǔ

             

fēi bēn      kuánɡ huān     huì  chénɡ      cǐ  kè

             

 

人 人      四 八      千 万

ān  jìnɡ      ɡù  xiānɡ      yuè  lianɡ      jiào  shī

             

ɡù  shi         yì  si        yì  cénɡ        dī  tóu

             

mā mɑ        huái   li       huān  chànɡ     ɡù  shi

             

yě  cài        zuǐ pí          yě  jú        huài  rén

             

wài  pó       lín  jū        nán wànɡ       dài  tì

             

lǜ  sè        huān lè       chànɡ gē       tónɡ nián

             

tián  yě        nín  hǎo      wǎnɡ  rì       xiāng nóng

             

shēn  jìn       zhī  yè        nónɡ lǜ        xiāo chú

             

huā  xiānɡ     lǎo  shī       jiǎo jiān      xiǎo yuàn

             

tè  bié        bǐ jiào       rónɡ yì       yuán  lái

             

shēnɡ  cún         yán  jiū          zhú  jiàn        fā  xiàn

             

cù  jìn       pán xuán       yáo  tóu      dǐnɡ diǎn

             

zǒnɡ  suàn     shēnɡ mìnɡ      wǎnɡ  bā       ɡǔ  jìn

             

cānɡ  tiān      dēnɡ shān        xī  qì         jiē  jí

             

shī  wànɡ      zhǎn  xiàn      hē  shuǐ       dào  dá

             

fǎn zhènɡ      gù   yì       nònɡ zānɡ      dào  liú

             

wēn  hé       pū   qù       jīnɡ chánɡ     chī  jīnɡ

             

dé  yì        diāo ròu      zhuàn dònɡ     liǎn sè

               

ɡānɡ  cái         chà  diǎn        péi  lǐ           yǎn zhū

             

jīn qiū        yān bō        lú huā       xī yáng

             

huí guī       chàng gē       dēng guāng      shí qiáo

             

tǐ  jiǎn       lù   dì       lí   pào       yàn huǒ

             

kuáng huān      shén zhōu      lóng  xiā       lú  zào

             

bǐ   jiān      wāi  xié       wěi  bā        cǎi sè

             

zhāng kāi        zhuō  zi        mǎ  pǐ       hé  miáo

             

miáo hóng       biāo zhǔn       huā  māo       tiě  sī

             

jiǎo  bù           mò  fēi          guó  jiā         piān  páng

             

  评论这张
 
阅读(87)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018